Wydrukuj

„Drogą zawierzenia” przez Gminę Czarnocin

22-04-2015

Genezę powstania drugiego już questu na terenie gminy Czarnocin możemy znaleźć  w Kronice prowadzonej przez Panią Urszulę Klimczak. Inicjatorem i głównym pomysłodawcą powstania ścieżki była Pani Jolanta Kaleta.  Oczywiście w tworzeniu szlaku ogromną rolę odegrał proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Czarnocinie –  ks. Bogdan Jeleń, który z chęcią podjął się realizacji tego projektu a także Pani Mariola Kozub, która pomogła w przygotowaniu projektu.

Nieocenioną pomoc pomysłodawczyni otrzymała ze strony Pani Aleksandry Broszkiewicz, która zgodziła się napisać tak pięknie treść, wspomnianej już  Pani Urszuli Klimczak (rysunki i prowadzenie kroniki),  Pana Dawida Gajda, który wykonał rysunki w ołówku. Radą i pomocą służyła także Pani Barbara Sabat oraz Pan Andrzej Błoch z Wiskitna, który wykonał kowadełko – miejsce na pieczątkę. W Rzepkach dodatkowo zaangażowali się w to dzieło Pani Ilona Szymańska i  Pan  Paweł Święcicki.

Głównym celem powstania questu było utworzenie  „żywego pomnika”  ku czci świętego  Jana Pawła II. Nowy quest to równocześnie propozycja dla wytrwałych wędrowców, którzy cenią sobie wypoczynek na łonie przyrody i jednocześnie chcą sobie przypomnieć postać papieża- Polaka.  Śledząc jego zawierzenie Bogu w różnych momentach życia, mamy okazję zastanowić się nad drogą ku świętości.

Na ścieżce questu znajduje się się z 9 kapliczek. Początek wyprawy stanowi  kościół Wniebowzięcia NMP w Czarnocinie. Z przystankami  czas przejazdu zajmuje 2-3 godziny a każdy zainteresowany może wypożyczyć rower lub narty biegówki  w Zajeździe Bachus.

Zapraszamy  do Gminy Czarnocin, życząc niezapomnianych przeżyć podczas wędrówki  „Drogą zawierzenia”.