Wydrukuj

Rozprza ? patriotyczny quest

26-08-2013

W gościnnych progach świetlicy w Truszczanku, 20go sierpnia spotkały się dwie grupy osób reprezentujące gminy Rozprza i Gorzkowice.

Na początku spotkania trener questingu omówił metodologię Valley Quest. Następnie  przedyskutowaliśmy potencjalne tematy questu w Rozprzy.

201310292221

Lokalni patrioci zdecydowali na spotkaniu, iż poprzez quest należy opowiedzieć tragiczną i zarazem chwalebną historię czasów II Wojny Światowej  w Rozprzy, by w ten ciekawy sposób przybliżyć większej ilości młodych osób tamte dzieje.

Wybraliśmy się na potencjalną trasę questu by zobaczyć wymienione miejsca, sprawdzić długość oraz bezpieczeństwo trasy. Zobaczyliśmy centrum Rozprzy odwiedzając m.in.  pomnik wzniesiony na pamiątkę bohaterskiej obrony Rozprzy we wrześniu 1939 roku, grób nieznanego żołnierza przy ośrodku zdrowia. Omówiliśmy możliwości włączenia do trasy questu ciekawych przydrożnych kapliczek oraz pamiątek po licznej niegdyś w Rozprzy społeczności żydowskiej. Podjechaliśmy także do cmentarza by odwiedzić groby żołnierzy poległych na polu walki.

IMG_3571

Po ostatecznych ustaleniach dotyczących tematyki i trasy, rozdzieliliśmy zadania potrzebne do stworzenia questu. Silna grupa uczestników warsztatów z pomocą uczniów z Rozprzy tworzy właśnie wierszowany tekst questu wraz z ilustracjami i mapą.

Kościół w Rozprzy, fot. sprzed 1939r. (1)